Denní program

06:00 - 09:00    
scházení se dětí, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce

do 7:00 - 7:30
jsou všechny děti u Berušek, pak odchází Sluníčka a Kuřátka do svých tříd

08:30 - 09:00  
svačina

09:00 - 10:00    
činnosti rozvíjející smyslové, manipulačně - technické, tělesné (včetně řízených zdravotně preventivních pohybových aktivit), estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní činnosti ve skupinách, společně i individuálně)

10:00 - 12:00    
pobyt venku s využíváním zejména pohybových aktivit dětí, spontánní hry, vnímání krás okolí…

12:00
oběd

od 12:30 - 13:00
možnost vyzvednutí si dětí "po o" (ráno děti předají boxík na odpolední svačinu)

12:00 - 14:15  
oběd, odpočinek, náhradní klidové činnosti pro „nespavce"
od února se všemi předškoláky probíhá Předškoláček (příprava na školní povinnosti zábavnou formou)

14:15  - 14:30
odpolední svačina

od 14:30
možnost vyzvednutí si děti po svačině v jejich třídě

v 15:30 odchází Kuřátka ke Sluníčkům
v 16:00 odchází Berušky ke Sluníčkům

16:30
ukončení provozu

Respektujeme a reagujeme na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby (adaptace, zázemí, klid, soukromí, bezpečí, zájmy, čas a prostor pro hru a další činnosti, vyváženost denního programu – spontánní a řízené aktivity).

Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání, motivujeme je k aktivitě a experimentování, poskytujeme dostatek prostoru i materiálu. Přihlížíme k jejich osobnímu tempu při činnostech, pracujeme s nimi skupinově, individuálně i prostřednictvím frontálního učení.
© 2023 2.MŠ Horní Bříza | Nastavení cookies | realizace MontyNet