2. Mateřská škola Horní Bříza

"Dům bez dětí je jako zvon bez srdce."

kolektiv 2.MŠ Horní Bříza

Zdravíme Tě, čtenáři našich webových stránek, jsme potěšeni Tvou návštěvou. Dovol nám, abychom Tě směli provést informacemi o naší mateřské škole. Nejprve by se snad hodilo sdělit Ti, kdo jsme, co děláme a co od nás můžeš očekávat.

2. Mateřská škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je náš oficiální název, avšak s malou vypovídající hodnotou. Kdo ve skutečnosti jsme?

Především jsme školka s vlídným, přátelským a rodinným přístupem. Naší hlavní prioritou je, aby se u nás měli dobře malí i velcí. Pro děti, naši nejdůležitější a hlavní cílovou skupinu, se snažíme vytvořit natolik příjemné prostředí, aby jim nebylo zatěžko ráno opouštět rodičovskou náruč. Jejich prvotní stesk řešíme vlídným objetím, hřejivým slovem a kvalitním rozptýlením. Maximální snahu věnujeme dětskému rozvoji, neboť jsme si vědomi důležitosti tohoto úkolu a chtěli bychom dětem nabídnout tu nejširší možnou škálu dovedností a vědomostí, kterou je možné v předškolním věku získat.  Rodičům se snažíme být oporou, neboť jejich role v procesu předškolního vzdělávání je nezanedbatelná. Chápeme jejich obavy, když musejí opustit milované ratolesti, nicméně tuto přirozenou nejistotu odbouráváme hbitou komunikací, která rodiče obeznámí se všemi stěžejními záležitostmi.

Jak tedy vypadá takový den v naší školce?

V celé školce se nacházejí celkem tři smíšené třídy, kde společně fungují menší i větší děti. Ráno mají všichni možnost hrát si s nejrůznějšími hračkami, tvořit ve výtvarném koutku, bavit se při společenských i logických hrách – to vše za přítomnosti svých kamarádů a paní učitelky. Dále následuje čas ranní svačiny, která je pestrá a zároveň velmi chutná. Pak již následuje přímá činnost s paní učitelkou, kde si děti osvojují nové dovednosti a utvrzují se v těch již dříve nabytých. Ihned poté následuje vycházka na čerstvý vzduch. K pobytu venku je využívána jak útulná a udržovaná zahrada s širokou nabídkou prolézaček, tak přilehlý les. Po návratu do školky na děti čeká oběd, kterému se zkrátka nedá odolat a konkurovat mu může pouze vydařené jídlo od maminky. Po takto perném dopoledni je ale nutné si odpočinout. Na řadu tedy přicházejí pyžámka, postýlky a pohádka. Některé děti se při spočinutí na polštáři ihned poddají sladkému snění, některé však nezamhouří oko. I na tyto zásadové nespavce je pamatováno, nemusejí tedy trávit veškerý čas odpočinku pouze na svém lehátku. Po spinkání nastává čas odpolední svačiny a pak se děti mohou opět oddat hrám a ostatním jim milým činnostem, než si pro ně přijdou jejich blízcí. Jak sami vidíte, naše společné dny jsou plné přátelských zážitků, nového poznání a v neposlední řadě také objevování sebe sama. A my se jménem naší 2. Mateřské školy velmi snažíme, aby tyto dny byly příjemné všem, jak dětem, tak i rodičům.
Mimo obvykle trávené dny ve školce se snažíme dětské zážitky obohatit také trochu nevšedněji. Během školního roku pořádáme množství akcí pro děti i rodiče, jezdíme na zajímavé výlety, nabízíme množství mimoškolních zájmových aktivit, zajištujeme různá divadelní představení a mnoho mnoho dalšího.
Taková je povaha naší 2. Mateřské školy. Musíme Tě, milý čtenáři, ujistit, že se budeme i nadále snažit dostát všemu, co bylo napsáno. Chceme být stále tou přátelskou, rodinnou a trochu i „lesní“ školkou a pro tento náš cíl vykonáme maximum.
© 2023 2.MŠ Horní Bříza | Nastavení cookies | realizace MontyNet